Skogsfinsk bibliografi

av Lars-Olof Herou och Maths Östberg

> Om bibliografin > Sök i bibliografin

Historik

FINNSAM, www.finnsam.org, b�rjade p� ideell basis bygga upp den skogsfinska bibliografin i b�rjan av 1990-talet, under ledning av bibliotekarie Lars-Olof Herou, senare i samarbete med Maths �stberg.

I den f�rsta versionen av bibliografin lades posterna p� katalogkort f�r att sedan sorteras efter l�mpliga �mnesrubriker, det vill s�ga traditionellt biblioteksarbete med kortkatalog. S� sm�ningom lades materialet p� data f�r att g�ra posterna s�kbara i en databas. F�rsta st�rre utg�van utkom som cd-skiva 1997 i samarbete med Mitth�gskolan.

FINNSAM initierade �r 2005 ett ideellt f�rprojekt tillsammans med L�nsbiblioteket V�sternorrland, L�nsmuseet V�sternorrland och l�nsbiblioteken i det skogsfinska k�rnomr�det, med syftet att skapa en testversion av bibliografin p� n�tet.

Testversionen har nu utv�rderats och det finns en stor efterfr�gan p� en fullt utbyggd skogsfinsk bibliografi tillg�nglig via Internet. F�rdelen med Internetversionen �r ocks� att den kontinuerligt kan uppdateras.

Ett forts�ttningsprojekt har startat h�sten 2007 med st�d av Kungl. Patriotiska S�llskapet. Projektet best�r dels av programmering och arbete med databasens utformning samt registrering av i f�rsta hand ca 5.000 poster som v�ntar p� att l�ggas in i bibliografin. Registrering sker �ven fortsatt utifr�n g�llande bibliografisk standard.

FINNSAM i samarbete med Länsbibliotek Dalarna, Länsbiblioteket i Värmland, Länsbiblioteket i Örebro län, Bibliotek Gävleborg och Länsbiblioteket Västernorrland. St�d har erh�llits fr�n Kungl. Patriotiska S�llskapet.